မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိက နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်(၁/၂၀၂၁)

You are here:
Go to Top